Fire Project Trójmiasto

FIRE PROJECT Piotr Kołodziejczyk to jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 10/15 w miejscowości Pogórze, gm. Kosakowo, powiat Pucki.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej świadczone są  przez jej właściciela, posiadającego tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. Wszystkie oferowane usługi dotyczą szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

Mowa tu przede wszystkim o opracowywaniu dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przeciwpożarowym tj. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, operaty przeciwpożarowe związane z gospodarką odpadów, scenariusze pożarowe, opinie przeciwpożarowe czy też instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru podczas organizowanych imprez masowych. 

W ramach prowadzonej działalności, świadczone są również usługi polegające na zapoznaniu pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, a także organizowanie próbnych ewakuacji obiektów.